FAX SERVER Solution


Bavo Network Fax Server เป็นอุปกรณ์ Fax Server (เครื่องแฟกซ์ เซิฟเวอร์ /แฟกซ์เซอเวอร์/ เครื่องโทรสาร) ที่ง่ายต่อการใช้งานและติดตั้งเข้ากับระบบเครือข่ายที่มีอยู่สำหรับสำนักงาน ทุกขนาด ซึ่งมีฟังชั่นเด่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การส่ง Fax ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้จากทุกที่ๆ ต่อผ่านอินเตอร์เน็ต การรับแฟกซ์ผ่านทางอีเมล์ ซึ่งทำให้ประหยัดกระดาษได้อย่างมาก รวมถึงยังมีความปลอดภัยสูงกว่าระบบ fax แบบเดิมที่ไม่พิมพ์เอกสารออกมาทันที แต่จะเก็บไว้บนเครื่อง หรือส่งให้ผู้รับโดยตรง สามารถดูข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่

Bavo Fax Server มีทั้งหมด 6 รุ่น โดยฟังชั่นสำคัญตามนี้
flow_fax
 • ขนาดกระทัดรัด
 • แฟกซ์เข้าอีเมล์ & อีเมล์ไปยังแฟกซ์
 • รองรับความเร็วแฟกซ์ มาตรฐาน V.34 33.5 K*
 • การใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์
 • สั่งพิมพ์เพื่อส่งแฟกซ์ & แฟกซ์เข้าแล้วพิมพ์
 • รับแฟกซ์เข้าโฟลเดอร์ & ส่งแฟกซ์จากโฟลเดอร์
 • ส่งแฟกซ์ผ่านอินเตอร์เน็ต (FOIP)
 • ส่งแฟกซ์ถึงปลายทางจำนวนมากในครั้งเดียว (Fax Broadcast)
 • รองรับการจัดลำดับการส่งแฟกซ์ และการกำหนดผู้รับแฟกซ์
 • รองรับการทำงานร่วมกับ PBX
 • รองรับแฟกซ์ 1,2,4 คู่สาย
 • สามารถมอนิเตอร์การรับส่งแฟกซ์ได้ตลอดเวลา
 • มี log แฟกซ์ ทั้งรับและส่ง

* สำหรับรุ่น Pro สิ่งที่ท่านจะได้จากการใช้งาน Bavo Fax Server
Bavo Fax Server
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษแฟกซ์และวัสดุสิ้นเปลือง
 • รับส่งแฟกซ์ได้ทุกที่ผ่านทางอีเมล์ ซึ่งทำให้รับส่งแฟกซ์จากทางมือถือ Smartphone ได้
 • พนักงานไม่ต้องไปยืนรอส่งแฟกซ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เอกสารแฟกซ์ที่มีความสำคัญ ไม่ถูกอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาติ
 • สามารถดู log การรับส่งแฟกซ์ได้